Dilín - Dilón
(os GOZOS profanos d´os santos barbudos)

Letra Acordes

Entrada instrumental:Por as carreras d´o lugar ban os zagals,
a rebutir as pochas con o que les dan.
Debán d´as puertas, esquilladas sonarán.
-“Si no nos das...¡Dilín-dilán!”
Truca que truca, os trucadors te trucarán.
Una perreta ta o pochón... ¡y a desfilar!

-“¡Dilín-dilón!, ¡ye san Antón! ¡Lamíns, turrón, un salchichón!
…Y un euro u dos, que as pochas fondas tiengo yo.
Salú a esta casa les dé Dios. Salú a las bestias… y a os señors.
Pero a os roñicas y agarraos: ¡Dolón-dolón!”

¡Dilín-dilón!, ¡ye san Antón! Os trucos fan : ¡Dolón-dolón!
Y a campaneta d´o mosen: ¡Dilín-dilín!
¡Dolón-dolón!, ¡Dilín- dilín!, y as esquilletas: ¡Din-do-lín!
¡Ah, qué mosica más bonica de sentir!

Os zagalóns... ¡Dolón-dolón!
Os zagalíns... ¡Dilón-dolín!
e ixa coseta d´o mosen... ¡Dilín-dilín!

Instrumental:

San Sebastián, san Blas, san Pablo y san Antón.
Pa deschelar a barba empinan o porrón.
¡Que chele fuera!...¡Ba por dentro a prozesión!
¡Dilín-dilón!, ¡Dilín-dilán-dilón!
Fogueras, trucos, buen tozino y buen porrón...
¡Con istos santos no se aburre aquí ni Dios!

-“¡Dilín-dilón!, ¡ye san Antón! ¡Lamíns, turrón, un salchichón!
…Y un euro u dos, que as pochas fondas tiengo yo.
Salú a esta casa les dé Dios. Salú a las bestias… y a os señors.
Pero a os roñicas y agarraos: ¡Dolón-dolón!”

¡Dilín-dilón!, ¡ye san Antón! Os trucos fan : ¡Dolón-dolón!
Y a campaneta d´o mosen: ¡Dilín-dilín!
¡Dolón-dolón!, ¡Dilín- dilín!, y as esquilletas: ¡Din-do-lín!
¡Ah, qué mosica más bonica de sentir!

Os zagalóns... ¡Dolón-dolón!
Os zagalíns... ¡Dilón-dolín!
e ixa coseta d´o mosen... ¡Dilín-dilín!

Iinstrumental:
Os zagalóns... ¡Dolón-dolón!
Os zagalíns... ¡Dilón-dolín!
¿Y as zagaletas?...
¡Pinchas son! ¡Me fan tilín!

Instrumental final:

SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM{.}

Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - Fa7 - Fa7
SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM{.}

Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7- Do7 - FaM - FaM - Fa7 - Fa7
SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - Fa7 - Fa7
SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM{.}

Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - Fa7 - Fa7
SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM{.}

Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - Fa7 - Fa7
SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM {.}

(¡Sib! ¡Sib!) - ({.} ¡Sib!) - ¡Sib! - ¡Sib!
(¡FaM! ¡FaM!) - ({.} ¡FaM!) - ¡FaM! - ¡FaM!
(¡DoM! ¡DoM!) - ({.} ¡DoM!) - (¡DoM! ¡DoM!) - ({.} ¡DoM!) - ¡FaM! - ¡DoM! - ¡FaM!

Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - Fa7 - Fa7
SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM{.}

Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - Fa7 - Fa7
SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM{.}

Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7- Do7 - FaM - FaM - Fa7 - Fa7
SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - Fa7 - Fa7
SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM{.}

Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - Fa7 - Fa7
SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM{.}

Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - Fa7 - Fa7
SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM {.}

(¡Sib! ¡Sib!) - ({.} ¡Sib!) - ¡Sib! - ¡Sib!
(¡FaM! ¡FaM!) - ({.} ¡FaM!) - ¡FaM! - ¡FaM!
(¡DoM! ¡DoM!) - ({.} ¡DoM!) - (¡DoM! ¡DoM!) - ({.} ¡DoM!) - ¡FaM! - ¡DoM!

Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - Fa7 - Fa7
SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM{.}

(¡Sib! ¡Sib!) - ({.} ¡Sib!) - ¡Sib! - ¡Sib!
(¡FaM! ¡FaM!) - ({.} ¡FaM!) - ¡FaM! - ¡FaM!
¡Do7! (rasgeando)
¡Do7! - {.} - ¡FaM! - ¡Do7! - ¡FaM!

Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - Fa7 - Fa7
SibM - SibM - SibM - SibM - FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - Do7 - Do7 - FaM - FaM - FaM{.} - ¡Do7! - ¡FaM!

 

Letra: Manuel Domínguez
Música: José Manuel Melendo