Vals en sol

SolM - mim - DoM - ReM
sim - mim - DoM - ReM
SolM - mim - DoM - ReM
sim - mim - DoM - ReM

Mib - Mib - rem - Sol7
dom - dom - LaM - ReM

SolM - mim - DoM - ReM
sim - mim - DoM - ReM

lam - ReM - lam - ReM
lam - lam - ReM - ReM
lam - ReM - lam - ReM
lam - lam - ReM - ReM

SolM - Sib (disminuido) - ReM - ReM
lam - ReM - SolM - LaM
dom - SolM - Sib (disminuido)
lam - lam - ReM - ReM
SolM - Sib (disminuido) - ReM - ReM
lam - ReM - SolM - LaM
dom - SolM - Sib (disminuido)
lam - lam - ReM - ReM

SolM - mim - DoM - ReM
sim - mim - DoM - ReM
SolM - mim - DoM - ReM
sim - mim - DoM - ReM

Mib - Mib - rem - Sol7
dom - dom - LaM - ReM

SolM - mim - DoM - ReM
sim - mim - DoM - ReM

lam - ReM - lam - ReM
lam - lam - ReM - ReM
lam - ReM - lam - ReM
lam - lam - ReM - ReM

SolM - mim - DoM - ReM
sim - mim - DoM - ReM
SolM - mim - DoM - ReM
sim - mim - DoM - ReM

SolM - mim - DoM - ReM
sim - mim - DoM - ReM
SolM - mim - DoM - ReM
sim - mim - DoM - ReM

SolM - mim - DoM - ReM
sim - mim - DoM - ReM
SolM - mim - ....................

 

Autor: Joaquín Pardinilla