Baxando t'a escuela
Letra Acordes
Entrada musical
Ta Boltaña he de baxar
dende Silbes a estudiar,
o maitin prenzipia ya a dispertar.

Dando trucos con o piet,
blincaré de tres en tres,
o tozuelo me fa cuentas d´o rebés.


O morral ye plen de libros
y ficau en o pochón
o recau qu´en casa nuestra me dán.

A gramatica y a istoria
cheografia u relixión,
biellas paxinas ¡Que emporcadas ban!


¡Que nieba, que nieba,
a cara se me chela!
¡Ascape, ascape,
tenemos que plegar!
luego ta Boltaña
o maistro mos carraña,
se torna prou furo
y mos clama "chabalins".

Dos bezes en os didos
m´ha trucau a palmeta
por charrar en a fabla
que ye d´o mio lugar.
Debán d´os mios amigos
que charran castellano
d´as antigas parolas
m´en fan abergoñar.

Intermedio musical 1


A burla m´han feito
no he estudiau muito tiempo
pos mi pai me manda
as güellas paxentar;
a fosca cozina
con os mixins denzima,
me ye imposible
poder-me conzentrar.

En rematar a clase
a brenda mos minchamos,
arredol d´a gran mesa
d´o biello profesor.
En a estufa se creman
os leños que he trayiu,
rustidas as tortetas
sapen muito millor.

Intermedio musical 2


De tardada y al tornar
chunto a l¨Ara he de pasar
por o puen que m´endreza ta o lugar.

O camín he de puyar,
me prenzipio a xorrontar,
boi cantando y as bruxas s én iran.


En os güellos de mi mai
a tristura creigo bier
mil periglos piensa puedo correr.

A mi pai en o treballo
güei le tiengo que aduyar
luego plega la ora d´ir a zenar


En a olla bulle a sopa
que acotrazia con amor
mai en fa que tot me sepa millor.

Ya en o leito cuan m´aduermo
siento en suenios o cantar
d´ixe gallo que me ba a dispertar.

rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - FaM - FaM
rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - DoM {.}

DoM - DoM - DoM - DoM
Sol7 - Sol7 - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - FaM - FaM
Sol7 - Sol7 - Sol7 {.}
DoM - DoM - DoM - DoM
Sol7 - Sol7 - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - FaM - FaM
DoM - DoM - Do7 - Do7

rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - FaM - FaM
rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - Do7 - Do7
rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - FaM - FaM
rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - DoM {.}

FaM - FaM - FaM - FaM
SibM - Do7 - FaM - FaM
FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - FaM {.}
FaM - FaM - FaM - FaM
SibM - Do7 - FaM - FaM
FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - FaM {.}

DoM - DoM - DoM - DoM
Sol7 - Sol7 - DoM - DoM
DoM - DoM - DoM - DoM
Sol7 - Sol7 - DoM {.}
DoM - DoM - DoM - DoM
Sol7 - Sol7 - DoM - DoM
DoM - DoM - DoM - DoM
Sol7 - Sol7 - DoM {.}

DoM - DoM - Sol7 - Sol7 - FaM - FaM - DoM - DoM
FaM - FaM - DoM - DoM - Sol7 - Sol7 - DoM - Do7
FaM - FaM - FaM - FaM - FaM - FaM - DoM - DoM
DoM - DoM - Sol7 - Sol7 - Sol7 - Sol7 - DoM - DoM
FaM - FaM - FaM - FaM - FaM - FaM - DoM - DoM
DoM - DoM - FaM -       - Sol7 - Sol7 - DoM - DoM {.}

FaM - FaM - FaM - FaM
SibM - Do7 - FaM - FaM
FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - FaM {.}
FaM - FaM - FaM - FaM
SibM - Do7 - FaM - FaM
FaM - FaM - FaM - FaM
Do7 - Do7 - FaM {.}

DoM - DoM - DoM - DoM
Sol7 - Sol7 - DoM - DoM
DoM - DoM - DoM - DoM
Sol7 - Sol7 - DoM {.}
DoM - DoM - DoM - DoM
Sol7 - Sol7 - DoM - DoM
DoM - DoM - DoM - DoM
Sol7 - Sol7 - DoM {.}

rem - rem - Sol7 - Sol7 - DoM - DoM - FaM - FaM
rem - rem - Sol7 - Sol7 - DoM - DoM - DoM {.}

DoM - DoM - DoM - DoM
Sol7 - Sol7 - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - FaM - FaM
Sol7 - Sol7 - Sol7 {.}
DoM - DoM - DoM - DoM
Sol7 - Sol7 - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - FaM - FaM
DoM - DoM - Do7 - Do7

rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - FaM - FaM
rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - Do7 - Do7
rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - FaM - FaM
rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - Do7 {.}

rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - FaM - FaM
rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - Do7 - Do7
rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - FaM - FaM
rem - rem - Sol7 - Sol7
DoM - DoM - DoM {.}
(Al canto del gallo puede dársele la tonalidad que se quiera)

 

Letra y música: Miguel Sorribes